28/05/2018 Contratacion laboral temporal dun/dunha técnico/a de turismo para a Concellería Delegada de Comercio, Hostalería e Turismo do Concello de Laxe durante o ano 2018

LISTA DE APROBADO DO PROCESO SELECTIVO

Faise publico a listaxe de aprobados do proceso selectivo unha vez rematada as fase de oposición. [19/06/2018]

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, NOMEAMENTO DO TRIBUNAL E DATA E HORA DA FASE DE OPOSICIÓN

Faise público o decreto da alcaldía polo que se aproba a listaxe de admitidos e excluidos do proceso selectivo para cubrir unha praza de técnico de turismo (laboral temporal a xornada completa) na Concellería Delegada de Comercio, Hostalería e Turismo do Concello de Laxe, así como a publicación dos membros do tribunal cualificador e a data e hora das probas da fase de oposición. [Data: 13/06/2018]

Portal cidadán de Laxe © by Abertal