30/07/2019 Relación de aspirantes coa puntuación, data do sorteo e modelos de exames coa plantilla de respostas correctas, relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo

Publicase os modelos de exames A e B coas súas correspondentes plantillas de respostas [29-08-2019].

RELACIÓN DE ASPIRANTES QUE SUPERARON O PROCESO SELECTIVO

Publicase o 03/09/2019 a relación de aspirantes que superaron o proceso selectivo para a 1 praza de auxiliar administrativo para Servizos Sociais do Concello de Laxe. Descargar o anexo para máis información.

Portal cidadán de Laxe © by Abertal