30/10/2019 ESTUDO DE DETALLE CON REGULARIZACIÓN E REAXUSTE DE RASANTES MELLORA DE ACCESIBILIDADE NA CONFLUENCIA DAS RÚAS VISTA ALEGRE, CANTÓN E RÚA ALFREDO BRAÑAS

O presente Estudo de Detalle ten como finalidade a regularización das rasantes actuais na zona de confluencia das rúas Vista Alegre, Cantón e Rúa Alfredo Brañas do Concello de Laxe, co obxectivo de mellorar sensiblemente os acordos das diferentes rasantes que conflúen no ámbito, e mellorándose con iso a accesibilidade e a calidade urbana do espazo.

Portal cidadán de Laxe © by Abertal