26/06/2020 2 POSTOS DE PERSOAL TÉCNICO PARA O PMIT [PUNTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN TURÍSTICA]

[Actualizado a 30 de xullo - última modificación]

CONVOCATORIA NO BOP DA CORUÑA

Data: 26/06/2020

Convocatoria para a selección de 2 postos de persoal técnico das oficinas de turismo no marco do financiamento concedido pola Deputación Provincial da Coruña aos concellos de menos de 50.000 habitantes para levar a cabo novas contratacións nas oficinas de turismo para o exercicio 2020 no Concello de Laxe.

Modalidade de contratación: duración determinada, por obra ou servizo determinado, a tempo completo.

Duración do contrato: 4 meses

Sistema de contratación: concurso de méritos

Presentación de solicitudes: 10 días naturais (do 27 de xuño ao 6 de xullo de 2020)

BOP DA CORUÑA NÚM. 95 DO VENRES 26/06/2020.

LISTAXE DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

Data: 09/07/2020

Aprobación da lista provisional de persoas admitidas e excluídas da convocatoria para a selección de 2 postos de persoal técnico das oficinas de turismo no marco do financiamento concedido pola Deputación Provincial da Coruña aos concellos de menos de 50.000 habitantes para levar a cabo novas contratacións nas oficinas de turismo para o exercicio 2020.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, E TRIBUNAL CUALIFICADOR

Data: 15/07/2020

Aprobación da lista definitiva de persoas admitidas e excluídas da convocatoria para a selección de 2 postos de persoal técnico das oficinas de turismo no marco do financiamento concedido pola Deputación Provincial da Coruña aos concellos de menos de 50.000 habitantes para levar a cabo novas contratacións nas oficinas de turismo para o exercicio 2020.

Data: 16/07/2020

Pubícase a correción de erros no decreto polo que se aproba a lista definitiva de persoas admitidas e excluidas, tribunal cualificador e proba de galego para a selección de persoal técnico para as oficinas de turismo.

ACTA DO TRIBUNAL CO RESULTADO DO PROCESO SELECTIVO

Data: 17/07/2020

Publícase a acta do tribunal cualificador co resultado do proceso selectivo para a contratación de persoal técnico para as oficinas de turismo do Concello de Laxe, ano 2020.

ACTA DA REUNIÓN DO TRIBUNAL [24-07-2020]

Data: 24/07/2020

Publícase a acta da reunión do tribunal do 24/07/2020 na que se establece a estimación ou desetimación das alegacións presentadas, e se procede a revisión das puntuacións.

NOMEAMENTO TECNICOS/AS TURISMO 2020

Data: 30/07/2020

Publícase o decreto de nomeamento dos técnico de turismo para o PMIT do Concello de Laxe. 

DESCARGAS

Portal cidadán de Laxe © by Abertal