26/10/2020 CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN (1) PEÓN-OPERARIO DE OBRAS E SERVIZOS MÚLTIPLES

[Actualizado a 02 de novembro - última modificación]

CONVOCATORIA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN (1) PEÓN-OPERARIO DE OBRAS E SERVIZOS MÚLTIPLES DO CONCELLO DE LAXE BAIXO A MODALIDADE DE CONTRATO TEMPORAL POR ACUMULACIÓN DE TAREFAS

As principais funcións que terán que realizar serán as seguintes:

- Realización de traballos de limpeza e mantemento das vías municipais e espazos naturais
- Realización de traballos de xardinaría e desbroce
- Realización de traballos análogos que sexan asignados polo superior relacionadas coa misión propia do posto ou que resulten necesarias por razóns do traballo.

Prazo de prestación: dez (10) días naturais, contados a partir do día seguinte ao da publicación destas bases no BOP. (BOP núm: 179 do 26/10/2020)

Enlace BOP: https://bit.ly/3e0PrbM

NOMEAMENTO DO TRIBUNAL CUALIFICADOR

Data: 02/11/2020

Publícase a composición do tribunal cualificador.

Portal cidadán de Laxe © by Abertal