30/04/2019 PRÓXIMA CONVOCATORIA CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE PEÓN FORESTAL

A convocatoria correspondente indica realizar a preselección de persoas candidatas a través da Oficina do Servizo Público de Emprego de Carballo, que realizará unha sondaxe de demandantes e posteriormente remitira a a este Concello.

Se desexan formar parte desta preselección é neceario estar inscrito/a na Oficina do Servizo Público de Emprego de Carballo na seguinte ocupación: Peón Forestal

Características xerais contratación:

Clase: persoal laboral temporal a xornada completa

Nivel de titulación mínimo esixido: non se esixe

Denominación do posto: peón

Funcións: xestión de biomasa e limpeza de montes no concello de Laxe

Grupo de cotización: 10

Duración do contrato: 9 meses

Máis información: Servizo de Emprego e Promoción Económica. Teléfono: 981706908

Portal cidadán de Laxe © by Abertal