Facebook
Ir á paxina de Turismo

Normativa Municipal

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO MUSEO DO MAR DE LAXE

1 ENTRADA XERAL: 1,5 €  

2 ENTRADA CONTÍA REDUCIDA: 1 €  

A contía reducida será de aplicación nos seguintes casos:  

2.1. Menores de catorce años, titulares de carné xoven e maiores de sesenta y cinco anos.  
2.2. Grupos escolares de centros que non pertenzan ó Concello de Laxe, en visita previamente concertada.  

3 CONTÍA CERO: 0 €
 

3.1. Contía cero ás visitas realizadas no Día dos Museos.  

3.2. Contía cero para as visitas de discapacitados físicos ou psíquicos.  

3.3. Contía cero para as visitas patrocinadas polo Concello previa resolución que así o declare.  

3.4. Contía cero para os guías turísticos no desenvolvemento das súas tarefas, trala presentación do seu carné.  

3.5. Público en xeral aqueles outros días que, en cada caso concreto, autorice o alcalde, podendo os portavoces dos distintos grupos políticos da corporación facer propostas en tal sentido.  

3.6. Visitas realizadas por estudiantes. [Enténdese investigadores ou doctorandos]


Turismo de Laxe © by Abertal