25/03/2021 Bases para a selección e provisión dun posto de traballo de funcionario/a interino/a de auxiliar administrativo, administración xeral, subgrupo C2, na área de Servizos Sociais do Concello de Laxe

[Actualizado ao 1 de febreiro de 2022 - última modificación]

Data: 25/03/2021

Publícanse as Bases para a selección e provisión dun posto de traballo de funcionario/a interino/a de auxiliar administrativo, administración xeral, subgrupo C2, na área de Servizos Sociais do Concello de Laxe

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS

Data: 01/06/2021

Aprobación da lista provisional de admitidos e excluídos convocatoria para a selección e provisión dun posto de traballo de funcionario/a interino/a de auxiliar administrativo, Administración Xeral, Subgrupo C2, na área de Servizos Sociais para a execución de programas de carácter temporal e de duración determinada que non respondan a necesidades permanentes da administración.

LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUÍDOS | DATA DO INICIO DO COMEZO DO PROCEDEMENTO AVALIADOR

Data: 15/06/2021

Aprobación da lista definitiva de admitidos e excluídos convocatoria para a selección e provisión dun posto de traballo de funcionario/a interino/a de auxiliar administrativo, Administración Xeral, Subgrupo C2, na área de Servizos Sociais para a execución de programas de carácter temporal e de duración determinada que non respondan a necesidades permanentes da administración e fixación da data do inicio do comezo do procedemento avaliador

PLANTILLA DE RESPOSTA 1º EXAME

Data: 15/07/2021

Publícase a plantilla de exame do primiero exercicio coas respostas correctas.

ACTA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS | PROBA DE GALEGO

Data: 27/07/2021

Publícase a acta coa valoración de méritos, coa puntación do exame tipo test e coa data da proba de galego para o próximo mércores día 4 de agosto.

Nota: a PROBA DE COÑECEMENTO DA LINGUA GALEGA é o MÉRCORES DÍA 4 DE AGOSTO, ÁS 10.00 H NA CASA DO CONCELLO DE LAXE.

MODIFICACIÓN DO TRIBUNAL CUALIFICADOR

Data: 03/08/2021

Publícase a modificación do tribunal cualificador do proceso selectivo.

RECTIFICACIÓN EXAME PROCESO SELECTIVO

Data: 11/08/2021

Publícase a rectificación do exame do proceso selectivo.

SEGUNDA ACTA DO PROCESO SELECTIVO

Data: 11/08/2021

Publícase a segunda acta do proceso de selección de funcionario interino do auxiliar administrativo de servizos sociais.

3ª Acta de alegacións listaxe definitiva Auxiliar Servicios Socias

Data: 29/09/2021

Publicase a 3ª Acta de alegacións, listaxe definitiva Auxiliar Servicios Sociais 

4ª Acta. Resultado do sorteo, lista definitiva de persoas aprobadas e lista definitiva de reserva

Data 1/10/2021

Publícase 4ª Acta. Resultado do sorteo, lista definitiva de persoas aprobadas e lista definitiva de reserva

Resolución de Alcaldía requerindo a presentación de documentación á candidata aprobada.

Data 6/10/2021

Resolución de Alcaldía requerindo a presentación de documentación á candidata aprobada.

Resolución de Alcaldía sobre nomeamento de funcionario interino de auxiliar administrativo de Servizos Sociais.

Data 14/10/2021

Resolución de Alcaldía sobre nomeamento de funcionario interino de auxiliar administrativo de Servizos Sociais.

DECRETO DE ALCALDÍA POLA QUE SE ACEPTA A RENUNCIA Á PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVA

Data: 12/01/2022

Publícase o decreto da alcaldía polo que se acepta a renuncia  de Sara Pallas Aldao como persoal funcionaria interina, auxiliar administrativa, na área de Servizos Sociais do Concello de Laxe.

NOVO DECRETO DE NOMEAMENTO

Data: 01/02/2022

Nomeamento de Ana Maria Pérez García como persoal funcionaria interina, auxiliar administrativa, de Administración Xeral, Subgrupo C2, na área de Servizos Sociais do Concello de Laxe para a execución de programas de carácter temporal e de duración determinada que non respondan a necesidades permanentes da administración.

DESCARGAS

Portal cidadán de Laxe © by Abertal