Presentación

ASOCIACIÓN CULTURAL DE AMIGOS DA CORAL POLIFÓNICA MUNICIPAL “ATALAYA” DE LAXE

A Asociación Cultural de Amigos da Coral Polifónica Municipal “Atalaia” de Laxe constituíuse o 15 de marzo 2008. Foi inscrita na Xunta de Galicia, Delegación Provincial da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza da Coruña, o 19 de agosto de 2008, como asociación sen ánimo de lucro.

Os seus principais fins son:

- A promoción, exposición, apoio e formación dos membros que configuran a Coral Polifónica Municipal “Atalaia” de Laxe

- A divulgación da música coral

- O intercambio de experiencias con corais doutros lugares

- A cordinación e colaboración coas institucións públicas e privadas, na potenciación da música coral

- A recuperación e divulgación da música tradicional galega na versión coral

Comeza a súa actividade o mesmo ano da súa fundación, que se desenvolve progresivamente a partires do ano 2010, coa organización de intercambios con outras corais das catro provincias galegas, así como das comunidades de Asturias, Cantabria, Castela-León, Extremadura, Madrid e Portugal.

Pretende levar fora do noso Concello a imaxe do mesmo, transmitindo a ledicia e a forza do noso pobo mariñeiro e das súas xentes, a través das voces da Coral, que con orgullo leva o nome da súa patroa e do seu pobo “ATALAIA DE LAXE”.

XUNTA DIRECTIVA

PRESIDENTE: Miguel Ángel Taracido Cayuela

VICEPRESIDENTE: Jesús María Pose Lema

SECRETARIA: Matilda Fraguela López

TESOUREIRA: María Rodriguez Correa

VOGAIS: María Carmen Correa Amado


Portal cidadán de Laxe © by Abertal