Webs de interese

ACCION FORMATIVA PARA DESEMPREGADOS [AFD] A CORUÑA 2017

ACCION FORMATIVA PARA DESEMPREGADOS [AFD] A CORUÑA 2017

Plan aprobado polo Consellería de Traballo e Benestar que ofrece accións formativas para desempregados.

Visitar o enlace
OFERTA DE CURSOS PÚBLICOS GRATUITOS PARA TRABALLADORES EN ACTIVO E DESEMPREGADOS ORGANIZADOS POR DISTINTOS ORGANISMOS EN MODALIDADE PRESENCIAL, MIXTO, DISTANCIA E TELEFORMACIÓN

OFERTA DE CURSOS PÚBLICOS GRATUITOS PARA TRABALLADORES EN ACTIVO E DESEMPREGADOS ORGANIZADOS POR DISTINTOS ORGANISMOS EN MODALIDADE PRESENCIAL, MIXTO, DISTANCIA E TELEFORMACIÓN


CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DA CORUÑA

Dentro do catálogo de cursos atoparás variedade nas ofertas de formación relacionadas con diferentes actividades para que poidas ampliar os teus coñecementos ou iniciarte nunha actividade laboral.

ESCUELA JULIÁN BESTEIRO

As temáticas das accións formativas son moi variadas: lexislación laboral, economía, saúde laboral, condicións de traballo, medio ambiente, etc…, as accións formativas abarcan a modalidade presencial tradicional, así como outras máis innovadoras, como a teleformación, acordes coa demanda da sociedade actual e atendendo ás innovacións tecnolóxicas e formativas que se están producindo.

FOREM

A actividade de FOREM lévase a cabo en tódolos sectores productivos e en tódolos ámbitos territoriais, unido á utilización das novas tecnoloxías da comunicación e a información, permiten xestionar a aprendizaxe para amplos grupos de alumnos, así como deseñar solucións formativas personalizadas, co compromiso de calidade e innovación permanente.

FOREM GALICIA

Formación para o emprego

FORGA

A Fundación para a Orientación Profesional, Emprego e Formación en Galicia (FORGA) nace para constituírse nunha ferramenta eficaz, áxil e útil que incremente a cualificación profesional dos/as traballadores/as, aumentando nuns casos as posibilidades de atopar traballo, e noutros posibilitando a promoción profesional dos/as traballadores/as en activo.

ACTIVIDADE

- Cursos para traballadores/as en Paro
- Cursos para traballadores/as ocupados/as,…

IFES

O Instituto de Formación e Estudios Sociais (IFES), é unha fundación de carácter benéfico-docente coa finalidade de servir de instrumento técnico para o desenvolvemento de actividades no campo da formación profesional ocupacional e continua.

APECCO

Asociación Provincial de Empresarios da Construcción da Coruña.

FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN GALICIA

A Fundación Laboral da Construción ten como obxectivos o fomento da formación profesional, a mellora da seguridade e a saúde no traballo, así como a profesionalización e dignificación do emprego nol sector, con medidas como a expedición da Tarxeta Profesional da Construción (TPC).

ISSGA INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

Acercamento ao Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral como organismo que nace para xestionar e coordinar as políticas de prevención de riscos laborais na Comunidade Autónoma.

SECRETARÍA XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA. Xunta de Galicia

Información sobre cursos CELGA preparatorios e en liña.

CEPYME

A Confederación Española da Pequena e Mediana Empresa participa nos plans de formación que mediante convocatoria anual financia o Servicio Público de Emprego Estatal (SEPE).

Visitar o enlace
CIMO

CIMO

portal con información de ofertas e demandas de traballo

Visitar o enlace

AULA MENTOR DE CARBALLO

A aula mentor é unha iniciativa do Ministerio de Educación do Goberno de España relacionado coa educación na etapa adulta. A aula mentor dispón de máis de 100 cursos a distancia/on line sobre múltiples materias.

A aula mentor máis cercana a Laxe está no IES Isidro Parga Pondal de Carballo, e nesta ligazón poderás acceder a súa páxina Web para ver o catálogo dos cursos, matrícula, taxas,...

Visitar o enlace
Canalempresa.com

Canalempresa.com

Páxina web onde atoparás ofertas de emprego e poderás inserir demandas

Visitar o enlace
Contactos de trabajo

Contactos de trabajo

Portal con información de ofertas e demandas de traballo

Visitar o enlace
Empleo.Net

Empleo.Net

Poderás consultar ofertas e publicar o teu perfil como candidato/a

Visitar o enlace
Empleo Galicia

Empleo Galicia

Poderás obter información sobre as ofertas, sobre formación e inscribirte como demandante de emprego

Visitar o enlace
Portal cidadán de Laxe © by Abertal